Въпроси и отговори

Най-успешно лечението протича в периода на активен растеж, т.е в пубертета. Разбира се, лечение може да се стартира и на по-късен етап.

Продължителността на лечението варира от 6 месеца до две години. При усложнено лечение е възможно периодът да се удължи.

След първите 3-4 дни е възможен прием на почти всякаква храна. Разбира се, в рамките на комфорта на пациента.

Кариесите се получават в следствие на лоша хигиена. Лепилото, с което се фиксират брекетите, спомага за по-бавното разпространение на бактерии в устната кухина. Разбира се, най-добрата превенция е редовната и добра хигиена.

Ортодонтското лечение е строго индивидуално и за всеки пациент се изготвя конкретен финансов план според етапите на лечение и вида прилагана апаратура.

Новите технологии налагат ваденето на зъби изключително рядко.

Посещенията следват индивидуален план за всеки пациент. Най-често на период от 4-8 седмици.

Ортодонтското лечение не е съпътствано от болка. Възможно е изтръпване на зъбите след няколко процедури.

Разбира се! Фиксираните ортодонтски апарати не пречат при спорт, а подвижните е възможно да се свалят. 

Когато ортодонстският проблем е значителен, е възможно лечение в по-ранна детска възраст. В такива случаи най-често се поставят апарати или се наблюдава растежът и развитието на структурата.

TOP