Invisalign

Системата представлява сет от прозрачни шини (алайнери) за безболезнено и неинвазивно изправяне на зъбите. Алайнерите са изработени с помощта на иновативна дигитална технология специално за Вас и са съобразени с Вашите индивидуални нужди. Те са незабележими, снемаеми, изработени от безопасна медицинска прозрачна пластмаса, които носите върху зъбите си за определен период от време.

Метални брекети

Металните брекети са икономически най-достъпната състема за ортодонтско лечение. Това е така, тъй като те са най-лесни и най-евтини за изработка. Това в никакъв случай не означава, че крайният резултат от лечението е с по-ниско качество. Отстъпват пред естетическите брекети единствено по линия на външна естетика. Спецификата на материала, от който са изработени, позволява лесна и бърза корекция при евентуално разлепване. В този смисъл са подходящи за деца и юноши, тъй като тези пациенти по-често разлепват брекетите си. В клиниката работим с металните брекети MBT- или Roth-прескрибция на Ormco, American Orthodontics, 3М.

Естетични брекети

Вероятно се досещате от къде произлиза името на естетичните брекети. Поставени върху зъбите те изглеждат по-добре и допринасят за по-високото самочувствие на пациента. Материалът, от който се изработват брекетите, е по-скъп, в сравнение с металните брекети. Също така, не позволяват презалепване и при нужда се поставя нов брекет. Естетичните брекети може да се изработят от различни материали – пластмаса, керамика, силиций, фиброгласни, композитни, кополимерни, сапфирени и т.н, което и определя и разликата в качеството и цената. Най-високият клас естетични брекети са сапфирените като Inspire Ice на Ormco и Radiance на American Orthodontics и керамичните Clarity на 3M. Често биват наричани „невидими“, тъй като се сливат с цвета на зъбите и седят естествено върху тях. Разбира се, изборът на лечение и това върху кои брекети е най-добре да се спрете, е строго индивидуално. Ще се радваме да преминем заедно през този избор!

Подвижни апарати (шини)

Обикновено се прилагат при децa с млечно или смесено съзъбие, в редки случаи намират приложение и при възрастни. Делят се според начина на действие на механично и функционално действащи. Най-подходящата възраст за носене на подвижни апарати е от 4 до 14 годишна възраст. Този период от време е най-подходящ поради наличието на пикове на растеж. Те изискват отличнo сътрудничество между пациент, родители и специалиста поради необходимостта от продължително и постоянно носене на апарата. Задължително са контролните прегледи на всеки месец. Не пречат на говора на пациента и не нарушават в голяма степен естетиката на усмивката му. Предимството на подвижните апарати е, че постигат ортопедичен ефект върху лицево-челюстната област в ранна възраст.

Профилактични подвижни апарати

Профилактичните подвижни апарати се използват за отстраняване на вредни навици – смучене на пръст, устна, език, дишане през устата, също така за запазване на място при ранно изваждане на зъб или липсващ зъб поради други причини. Всички тези елементи влияят на правилното подреждане на зъбите, а от там и на функцията им. Лечебните подвижни апарати повлияват зъбите, подлежащата кост и меки тъкани, като чрез силата на апарата и неговите елементи формират растежа в лицево-челюстната област при подрастващите.

Функционално действащи подвижни апарати

Тази група апарати въздейства върху растежа на структурите в лицево-челюстната област чрез коригиране неправилните функции на дъвкателните мускули, езика, бузите и устните, отстраняване на някои вредни навици като смукане на пръст и други. Функционалните апарати подпомагат цялостното развитие на лицевия скелет и увеличават процентно успеха на безекстракционните лечения.

Активатор

Активаторът е много ефективен апарат с миотонично действие т.е. действието му се основава на функцията на мускулите в определено фиксирано положение. Използва се при пациенти чиято долна челюст е по-назад разположена, в сравнение с горна челюст, т. нар. дистална захапка. Той променя позицията на долна челюст сагитално и вертикално. Тази промяна активира мускулната активност и предизвиква растеж в кондила на долна челюст, преместването и напред, като едновременно с това спира растежа на преразвитата горна челюст. При необходимост от по-силно действие върху горна зъбна дъга може да се добави и екстра-орален апарат ЕОА Headgear.

Twin Block (ТВ)

Туинблокът е функционален апарат, който коригира сьотношението между двете челюсти в сагитална ( предно-задна) и вертикална посока (височина на захапка). Състои се от две части- горна и долна пластинка, които се съчетават помежду си в областа на премоларите по точно определен начин чрез две наклонени плоскости. По този начин апаратът принуждава пациента да затвори по точно определен начин. В двете съставни части на апарата може да се заложат и допълнителни елементи, които да коригират проблеми в отделната горна или долна зъбна дьга едновременно с коригиране съотношенията двете челюсти в сагиталнаи вертикална посока. Това прави апарата изключително ефективен.

Миобрейс (миотренери)

Това са профилактични ортодонтски апарати, които се използват за корекция на вредните навици преди, по време и след ортодонтско лечение и се наричат тренери (myotrainers). Действието на тези апарати е насочено към основните миофункционални проблеми, причиняващи ортодонтски зъбно-челюстни деформации(ЗЧД). Те синхронизират функциите на езика, бузите, устните, дъвкателните мускули и по този начин отстраняват причините за възникване на ЗЧД.

TOP