За нас

Клиниката разполага с най-модерно оборудване за дигитална ортодонтия- Интраорален 3D скенер Medit i700. Скенерът позволява заснемане на дигитални отпечатъци с максимално висока точност до 11 микрона. Специализираният софтуер генерира триизмерни модели на захапката и предлага моментно дигитално моделиране на индивидуални апарати. Така, с помощта на науката и техниката, можем да представим най-висока прецизност на планиране, индивидуализиране и предвидими резултати, съобразени с нуждата на всеки пациент.

Биография Иван Ханджийски

Д-р Иван Ханджийски е дипломиран магистър по Дентална медицина със специализация по Ортодонтия в Стоматологичен факултет при Медицински унивеститет, София. Вече над 10 години д-р Ханджийски работи и специализира в областта на Дигиталната ортодонтия – част от ортодонтията, която предоставя възможност на пациента да види желания краен резултат още в началото на лечението. Годините опит и стотиците усмихнати пациенти са най-добрата визитна картичка на д-р Ханджийски.

TOP